BİLİŞİM

Kurumsal kaynak planlama yazılımını (SAP) Türkiye’de ilk kullanan kuruluşlardan olması sebebiyle bu alandaki tecrübesini erken kazanan MİTAŞ GRUP, gerek bünyesindeki şirketlere gerekse çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik bilişim çözümleri sunmak amacıyla bu platformda yerini almıştır.

Kurumsal kaynak yönetimi altyapısı ve uzman kadrosu ile SAP danışmanlığı, eğitim, bakım ve destek hizmetleri ve SAP modüllerine entegre yazılımlar geliştirme, insan kaynakları hizmetleri, risk yönetimi, süreç iyileştirme, raporlama ve destek hizmetleri sağlayan lokal bir çözüm ortağı olan MİTAŞ GRUP, aynı zamanda şirketlere bilişim teknolojileri alanında destek sağlamayı hedeflemektedir.

Bu alanlarda yapılan çalışmalar iş ve süreç danışmanlığı kapsamında rekabet dinamiklerinin analiz edilerek verimliliğin arttırılmasını, maliyetin azaltılmasını ve gelişen piyasa koşullarında doğru ve güçlü adımlar atılmasını içermekte; uygulama ve yazılım geliştirme kapsamında ise iş süreçlerine uygun mimarinin analizi ile işletmeler için optimize çözümler geliştirilmesini sağlayarak zaman ve yatırım karlılığını kısa sürede maksimize etmeye yönelik inovatif servisler sunulmasını içermektedir.

MİTAŞ GRUP bilişim sektöründe de aktif rol alarak başarı öykülerini çoğaltmayı amaçlamaktadır.