VİZYON, MİSYON VE POLİTİKALARIMIZ

Grup Vizyonumuz: Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde lider olmak

Grup Misyonumuz: Faaliyet alanlarımızda yaratıcı, güvenli ve çevre dostu teknolojiler ve uygulamalar kullanımı ile kaliteli ürün ve hizmetler sunarak, dünya ülkelerinin gelişmesine, refahına katkıda bulunmak ve bu sayede insanların yaşam kalitelerini yükseltmek

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız:

Uluslararası tanınmış bir müteahhit ve enerji iletim sektöründeki birçok kuruluşa güvenilir bir ortak olarak küresel zorluklara ve sorumluluklarımıza hazırız.

sloganımıza bağlı olarak, sürdürülebilir ve temiz enerjiyi tüm dünyadaki ihtiyaç duyan topluluklara iletmek için güvenilir ve etkili enerji iletim sistemleri geliştirmek, inşa etmek ve böylece toplulukların ve çevrenin gelişimine değerli bir katkıda bulunmak bizim görevimizdir.

Şirket ilkelerine ve performans hedeflerine dayalı entegre yönetim sistemimizde, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji yönetimini etkin şekilde oluşturmak ve daha ileriye geliştirmek için farkındalığı teşvik etmek ve sürdürmek amacıyla sürekli çaba gösteriyoruz.

Bu kapsamda,

  • Müşterilerimizin, ortaklarımızın ve tüm diğer paydaşlarımızın şartlarının yanı sıra ilgili yasal düzenlemeler, standartlar ve iç kılavuzların gerekliliklerini sürekli geliştirdiğimiz şirket süreçlerimize etkin bir şekilde entegre ediyoruz.
  • Bütünsel ve kaliteli bir ürün sunmak için kalite liderliği hedefi ile çalışıyoruz.
  • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve ortaklarımızla işbirliği yaparak ve katılımlarını sağlayarak tüm şirket süreçleri için uygunsuzluk ve kazalara karşı risk yönetimi tabanlı öğrenme kültürünü teşvik ediyoruz.
  • Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında performansımızı somut hedefler ve performans göstergeleri kullanarak ölçülebilir ve kontrol edilebilir kılıyor, kendimizi sürekli iyileştiriyoruz.
  • Faaliyetlerimizin tüm aşamasında, dünyadaki her canlının yaşama hakkına saygı göstererek, kaynakları koruyarak ve enerji verimliliğini artırarak çevresel etkileri önlemek için sorumluluk alıyor ve çevreyi korumayı taahhüt ediyoruz.
  • Uzun vadeli hareket ederek, iş kazalarını ve mesleki hastalıkları azaltıp çalışanlarımızın ve ilgili tarafların iş sağlığını korumak için sürekli eğitim ve öğretim yoluyla, daha refah ve ergonomik çalışma ortamının teşvik edilmesiyle her çalışanımıza yatırım yapıyoruz.
  • Bizi sektörde lider tutan güvenilir, sürdürülebilir ve dayanıklı teknolojiyi edinmek ve uygulamak için çaba sarf ediyoruz.

 

Altan Kaya Altay

Genel Müdür